Chứng nhận đăng ký FDA của Mỹ (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)

Các chức nhận về tiêu chuẩn sản xuất của Đối tác là Công ty phát triển dược VESTA